För hyresgäster

Våra hyresgäster har alltid fullt stöd bakom sig. Hjälp finns alltid tillgänligt. Lättast hittar du hjälp och tips på NAL- Asunnots hemsida, där en omfattande beskrivning finns över hur det lönar sig att gå tillväga i olika problemsituationer. Vårt lokala underhållsföretag hjälper i vissa skilt nämnda situationer.

 

Ta kontakt med underhållsföretaget:

 • för att göra en ankomstanmälan
 • om du glömmer nycklarna in i lägenheten
 • om hushållsapparaterna strular
 • om det inte kommer vatten ur kranen
 • om rören läcker
 • om brandvarnaren inte fungerar
 • om golvbrunnen/ avloppet är blockerat
 • när du behöver disponentintyg
 • om bastun eller tvättstugans maskiner har fel
 • för att meddela övriga fel och/ eller bristfälligheter
 • angående underhållet av utomhusområden