Yhdistys

NAL Itä-Uusimaa nuorten asumisen edunvalvojana

NAL Itä-Uusimaa ry on toiminut yli 20 vuotta itäisellä Uudellamaalla nuorten asumisen edunvalvojana tarjoten asumisohjausta ja neuvontaa sekä asumisen sisältöpalveluita yhteistyössä paikallisten yhteistyötahojen kanssa.

NAL Itä-Uusimaa ry on Nuorisoasuntoliitto ry:n (NAL) paikallisyhdistys. Yhdistyksen tehtävänä on tuottaa erilaisia asumisen sisältöpalveluita: yleistä asumisneuvontaa, asumisohjausta ja asukastoimintaa. Lisäksi tarjoamme Asumisen ABC -koulutusta oppilaitoksille ja ryhmille sekä asumisen teemailtoja ohjaamoilla.

Yhdistyksen tavoitteena on:

  • Kehittää ja toteuttaa nuorisoasumista, asumisen sisältöpalveluita ja vertaisryhmätoimintaa yhteistyössä Nuorisoasuntoliiton ja paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
  • Nuorten itsenäisen asumisen valmiuksien ja tietoisuuden lisääminen asumisneuvonnan, asumisohjauksen, asukastoiminnan, tiedottamisen ja koulutuksen keinoin.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Kirsti Nuotio: kirsti.nuotio@gmail.com

Yhdistyksen arvot:

  • Luotettavuus
  • Vastuullisuus
  • Oikeudenmukaisuus
  • Yhdenvertaisuus
  • Yhteisöllisyys
  • Asiantuntijuus

Yhteystiedot

Marika Kaitaranta

Marika Kaitaranta

Toiminnanjohtaja

puh. 040 5488 880

nuorisoasunnot@nalitu.fi

Ville Viilamo

Erityisasumisohjaaja

puh. 041 3111 325

asumisohjaaja@nalitu.fi

Henna Salminen

Asumisohjaaja

puh. 044 2487 570

asumisohjaaja@nalitu.fi

Facebook

Linkkejä

Sivut