Yhdistys

NAL Itä-Uusimaa ry on toiminut yli 20 vuotta itäisellä Uudellamaalla nuorten asumisen edunvalvojana tarjoten asumisohjausta ja neuvontaa sekä asumisen sisältöpalveluita yhteistyössä paikallisten yhteistyötahojen kanssa.

NAL Itä-Uusimaa ry on Nuorisoasuntoliitto ry:n (NAL) paikallisyhdistys. Yhdistyksen tehtävänä on tuottaa erilaisia asumisen sisältöpalveluita: yleistä asumisneuvontaa, asumisohjausta ja asukastoimintaa. Lisäksi tarjoamme Asumisen ABC -koulutusta oppilaitoksille ja ryhmille sekä asumisen teemailtoja ohjaamoilla.

Yhdistyksen tavoitteena on:

  • Kehittää ja toteuttaa nuorisoasumista, asumisen sisältöpalveluita ja vertaisryhmätoimintaa yhteistyössä Nuorisoasuntoliiton ja paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
  • Nuorten itsenäisen asumisen valmiuksien ja tietoisuuden lisääminen asumisneuvonnan, asumisohjauksen, asukastoiminnan, tiedottamisen ja koulutuksen keinoin.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Kirsti Nuotio: kirsti.nuotio@gmail.com

Yhdistyksen arvot:

Luotettavuus
Vastuullisuus
Oikeudenmukaisuus  Yhdenvertaisuus
Yhteisöllisyys
Asiantuntijuus