Palvelut

Asumisneuvonta

Asumisneuvontaa tarjotaan kaikille nuorisoasuntojen asukkaille. Asumisneuvonnan tehtävänä on ennaltaehkäistä asumisen kriisiytyminen, sekä elämänhallinnallisten taitojen parantaminen. Ennaltaehkäisevään toimintaan kuuluu vahvasti perehdyttäminen. Kaikki nuorisoasuntokohteisiin muuttavat asukkaat perehdytetään yksilöohjauksen keinoin. Asumisneuvontaan katsotaan kuuluvaksi myös kaikki muu asumiseen ja elämänhallintaan olennaisesti liittyvä neuvonta.

Keskeisiä työprosesseja ovat vastuullinen asukasvalinta, asukasperehdytys vuokrasuhteen alkaessa, sekä rästi- ja häiriöpuuttuminen. Nuorella on mahdollisuus tulla kysymään asumisohjaajilta neuvoja mieltä painavissa asioissa.

Asumisohjaus

on nuorelle vapaaehtoista. Se keskittyy asumisen ensimmäisiin kuukausiin, jolloin keskitytään turvaamaan itsenäisen asumisen onnistuminen. Ohjauksessa käydään läpi mm. sellaisia asioita kuin vuokranmaksun hoitaminen, asunnon kunnosta huolehtiminen, järjestysääntöjen noudattaminen sekä asumistukeen liittyvät asiat.

Asukastoiminta

on tarkoitettu kaikille nuorisoasuntojen asukkaille. Yhdistyksemme järjestää avointa olohuonetoimintaa, asukasiltamia sekä toiminnallisia iltamia esim. retkiä, talkoita ja elokuvailtoja.

Säännölliset asukaskokoukset ovat myös osa toimintaa: kaikilla asukkailla on tätä kautta mahdollisuus vaikuttaa talojen asioihin. Kaikkien asukkaiden toivotaan osallistuvan asukastoiminnan ideoimiseen.

 

on kaikille itsenäistymisikäisille suunnattu koulutus vuokra-asumisesta. Koulutus on käytännönläheinen ja sopii hyvin järjestettäväksi vaikka ohjaamon asiakkaille, koululuokille ja muille ryhmille.

Koulutuksessa käsitellään mm. sellaisia asioita kuin mistä vuokra-asuntoja löytyy, mitä ne maksavat, miten rahoittaa asuminen  sekä erilaisia vastuita mitä vuokralla asuminen tuo mukanaan. Koulutus on maksuton ja lisätietoja siitä voi kysellä toiminnanjohtajalta.

 

Yhteystiedot

Marika Kaitaranta

Marika Kaitaranta

Toiminnanjohtaja

puh. 040 5488 880

nuorisoasunnot@nalitu.fi

Ville Viilamo

Erityisasumisohjaaja

puh. 041 3111 325

asumisohjaaja@nalitu.fi

Henna Salminen

Asumisohjaaja

puh. 044 2487 570

asumisohjaaja@nalitu.fi

Facebook

Linkkejä

Sivut